Rozprawa sądowa przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu 28 czerwca 2022

Rozprawa sądowa przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy dnia 28.06.2022.

 Rozprawa rozpoczęła się o godz. 9.30 oświadczeniem o nieobecności oskarżyciela, posła Olszewskiego, który  nie pojawił się, bowiem jak oświadczył w piśmie, ważne względy uniemożliwiły mu stawienie się przed obliczem Sądu. Poseł Olszewski dał wyraz wyraźnego lekceważenia powagi Sądu, gdyż nie wspomniał ani jednym nawet słowem, jakie to były przyczyny... Sędzia oznajmił, że aparat sądowy wnikliwie rozpatrzy, jakie to były okoliczności. W tej sytuacji Sędzia powołał świadka obrony, by ten wypowiedział się o przebiegu wystąpienia Wojciecha Olszańskiego na Starym Rynku w Bydgoszczy w dniu 29 stycznia 2022 r. Organizator tego artystycznego, patriotycznego spotkania w swych oświadczeniach i w odpowiedziach na pytania sędziego oraz adwokata stanowczo podkreślił, że oskarżony nie groził personalnie oskarżycielom pozbawieniem życia. Wojciech Olszański przecież mówił  tylko, że po zdobyciu władzy przez Naród, narodowe wtedy Sądy wydadzą werdykty, które sprawiedliwie rozliczą zdrajców. Na zakończenie wystąpienia organizatora patriotycznego spotkania w Bydgoszczy Sędzia odczytał jego poprzednie zeznania, w czasie wcześniejszych rozpraw co w całej rozciągłości świadek potwierdził.

Sędzia udzielił teraz głosu oskarżonemu i wyraził zgodę na prośbę Wojciecha Olszańskiego o możliwość wygłoszenia osobistego oświadczenia. Oskarżony podkreślił, że wobec groźby przewodniczącego NATO o możliwości wojny jądrowej na terenie  Polski przeciwko czemu ani poseł Olszewski, ani Zawisza, ani sejm, ani senat nie zaprotestowali. Zajęli się natomiast i znaleźli czas na sprawę w porównaniu z powyższym o tak małym ciężarze gatunkowym i na dodatek z gruntu fałszywym powodzie jak rzekoma „mowa nienawiści” Wojciecha Olszańskiego 29 stycznia 2022 r.W tej sytuacji przewód sądowy Wojciecha Olszańskiego to tylko „bicie piany”, którego celem jest odwrócenie społecznej uwagi od rzeczywistych zagrożeń Naszej Ojczyzny.

Wobec nieobecności świadków oskarżenia Sędzia wyznaczył termin następnej rozprawy na 23.08.2022 r.

Rozprawa została zakończona o godz.11,10.

Zet (PatI)

Tags