3 czerwca 2022 r. - Rafał Wilniewczyc

Wiec Kamracki w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2022 r. Fragment wypowiedzi Rałała Wilniewczyca.

 

Wiec Kamracki w Bydgoszczy dnia 3 czerwca 2022 r. Przemawia Rałał Wilniewczyc.

Tags