STRONA GŁÓWNA
LUDZIE
REPRESJE
BIBLIOGRAFIA
ARCHIWUM
AKTUALNOŚCI
LINKI

Nakładem Wydawnictwa Przedświt w latach 1982 - 1989 ukazały się:

(W porządku alfabetycznym TUTAJ)

 

Nie jesteśmy w stanie po latach odtworzyć kolejności wydawania wszystkich tytułów, część z nich powstawała zresztą równolegle - porządkujemy więc w tym miejscu tytuły według rocznika wydania.

 

1982

Claire Sterling - Kto chciał zabić papieża?
(1982, 11 s.)
Artykuł znanej dziennikarki amerykańskiej o kulisach zamachu na Jana Pawła II
.

Prace zbiorowe i periodyki:

ZIARNO - przegląd myśli niepodporządkowanej - nr 1
Pismo publicystyczno-literackie.

 

1983

Tomasz Jastrun - Na skrzyżowaniu Azji i Europy
(1983, 48 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Tomasz Jastrun - Zapiski z błędnego koła
(1983, 46 s.)
Burzliwy okres szesnastu miesięcy pierwszej "Solidarności" oraz początek stanu wojennego opisany przez znanego poetę.

Leszek Kołakowski - Kłopoty z Polską
(1983, s.45)
Pytania o Polskę i jej przyszłość w eseju najwybitniejszego współczesnego filozofa polskieg. Fragmenty zbioru esejów pt: "Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań." - przedruk z londyńskiego "Aneksu".

Józef Kuśmierek - Credo
(1983, 68 s.)
To, co najważniejsze do zrobienia przez Polaków. Jeszcze jedna interwencja słynnego reportażysty.

Józef Kuśmierek - Polska a Zachód czyli oczekiwanie pomocy
(1983, 91 s.)
Proces zadłużania się Polski na Zachodzie i zmarnowanych szans w opisie słynnego reportażysty.

Ryszard Krynicki - Jeżeli w jakimś kraju
(1983, 16 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew - Ostatnie słowo wygłoszone w Okręgowym Sądzie  Wojskowym w Warszawie
(1983, 30 s.)

Grzegorz Musiał - Listy do brata
(1983, 15 s)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Jakub Nadbystrzycki (Wacław Oszajca) - List ze strajku
(1983, 15 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Karol Sipowicz - Tajemnicze dzieje pierwiastków
(1983, 22 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Piotr Szewc - Świadectwo
(1983, 12 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Antoni Szymanek (Grzegorz Białkowski) - Klęski wojenne
(1983, 16 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Marian Terlecki - Poszukiwany
(1983, 79 s., II wyd. 1988, 94 s.)
Wspomnienia ze stanu wojennego.

Stefan Kard. Wyszyński - Zapiski więzienne
(1983, 254 s.)
Dziennik internowanego przez komunistów Prymasa Polski.

Prace zbiorowe i periodyki:

Przeciw dziesięciu milionom
(1983, 34 s.)
Analiza sytuacji "Solidarności" po wprowadzeniu stanu wojennego.

WEZWANIE nr 5, nr 6
(1983 - 1985. Numery 4-9 i 13-15 periodyku są zeskanowane i dostępne w czytelni internetowej Encyklopedii Solidarności. Od 10 numeru pismo wydawane przez Pokolenie)
Niezależne pismo literackie.

ZIARNO - przegląd myśli niepodporządkowanej - nr 2
Pismo publicystyczno-literackie.

 

1984

Anonim (Krzysztof Karasek) - Sceny z Grottgera
(1984, 36 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Stanisław Esden-Tempski - Organy Rosji pracują nocą
(1984, 15 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy
.

Władysław Gancewicz - Człowiek nr 102078
(1984, 141 s.)
Wspomnienia z pobytu w łagrach radzieckich
.

Martin Harnićek - Mięso
(1984, 58 s., tłum. Janusz Anderman, II wyd. 1989 - 94 s.)
Apogeum totalitaryzmu w powieści fantastycznej czeskiego pisarza.

Milan Kundera - Księga śmiechu i zapomnienia
(1984, 128 s. tłum. Paweł Heartman (Piotr Godlewski) i Beata Rój-Porubska (Andrzej S. Jagodziński), oprac. okładki i strony tytułowej: J.)
Obraz losów narodu czeskiego po upadku Praskiej Wiosny, w charakterystyczny dla Kundery sposób przedstawionych z ironiczną zjadliwością i humorem.

Ryszard Krynicki - Niewiele więcej i nowe wiersze
(1984, 39 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Cezary Listowski - Strzępy
(1984, 88 s., na str. tytułowej rys. Andrzeja Kraski)
Powieść o egzystencji człowieka w systemie totalitarnym.

Jan Lityński - Solidarność - problemy, znaki zapytania
(1984, 19 s.)
Próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość i charakter Solidarności.

Maciej Łopiński, Marian Moskit (Zbigniew Gach), Mariusz Wilk - Konspira
(1984, 146 s.)
Rozmowy z czołowymi przywódcami Solidarności o rodzącym się podziemiu. Jeden z największych bestsellerów drugiego obiegu.

Jerzy Malewski (Włodzimierz Bolecki) - Widziałem wolność w Warszawie
(1984, 61 s.)
Eseje dotyczące literatury, ale również polityki, np. konsekwencji Jałty.

Marek Mayer (Ryszard Holzer) - Kilkanaście wierszy
(1984, 20 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Marek Nowakowski - Rachunek
(1984, 13 s.)
Proza poetycka jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy. Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Zyta Oryszyn - Madam Frankensztajn
(1984, 52 s.)
Groteskowa powieść znanej pisarki, będąca obrachunkiem z dusznością i absurdami peerelowskiej rzeczywistości .

Antoni Pawlak - Zmierzch i grypsy
(1984, 19 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Antoni Pawlak - Zmierzch i grypsy
(1984, 19 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Kazimierz Podlaski (Bohdan Skaradziński) - Białorusini-Litwini-Ukraińcy. Nasi wrogowie - czy bracia?
(1984, 90 s.)
Opracowanie znanego publicysty historycznego "Więzi", dotyczące relacji Polski z jej sąsiadami. Wyd. II - poprawiona wersja pracy pt.: Bracia nasi? Rzecz o Białorusinach, Litwinach i Ukraińcach. wyd. Słowo 1984)

Adolf Rudnicki - Sto lat temu umarł Dostojewski
(1984, 90 s., oprac okładki i strony tytułowej: J.)
   
Książka, od wielu lat zatrzymywana przez cenzurę, ukazująca fascynację Rudnickiego Dostojewskim jako outsiderem, który boleśnie trafiał w samo sedno moralnych i historycznych schorzeń epoki.

Jarosław Marek Rymkiewicz - Mogiła Ordona
(1984, 31 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Barbara Sadowska - Wiersze ostatnie.
(1986, 27 s., okładka i rysunki Marek Bloch)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Leszek Szaruga (Aleksander Wirpsza) - Szkoła polska
(1984, 71 s.)
Cykl szkiców o literaturze polskiej.

B. Tomaszewski, J. Węgierski - Lwowska AK
(1983, 74 s.)

Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ AK.

Wiesław Wodecki - Listy do Leona
(1984, 128 s.)
Zbiór listów do przyjaciela, Leona Zeitmana, wnikliwie opisujących PRL lat 80-tych.

Prace zbiorowe i periodyki:

"JARUZELA" nr 5
(1984, s.8)
Pismo satyryczne

KULTURA NIEZALEŻNA nr 1, 2, 3, 4, 5
(wydawana przez Przedświt w latach 1984-1986, późniejsze numery wydawane przez "Pokolenie", a następnie "Most" i  "PoMost")

WEZWANIE nr 7
(1983 - 1985. Numery 4-9 i 13-15 periodyku są zeskanowane i dostępne w czytelni internetowej Encyklopedii Solidarności. Od 10 numeru pismo wydawane przez Pokolenie)
Niezależne pismo literackie.

ZEN (Zeszyty Edukacji Narodowej) - Stan obecny i perspektywy systemu politycznego i gospodarczego PRL
(1984)

ZEN (Zeszyty Edukacji Narodowej) - Polska lat osiemdziesiątych. Stan środowiska przyrodniczego (1984, 48 s.)

Zespół "Karty" - W stanie
(1984, 86 s.)
Wrażenia ze stanu wojennego w opisach snów i rzeczywistości anonimowych świadków.

 

1985

Krzysztof Czabański - ABC
(1985, 87 s.)
Powieść o postawach ludzi wobec PRL, o ich ewolucji, zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych aspektach.

Wojciech Giełżyński - Budowanie Niepodległej
(1985, 200 s.)
Książka, której główna teza głosi, że dla dobra Polski można pracować w bardzo różny sposób...

Tomasz Jastrun - Czas pamięci i zapomnienia
(1985, 58 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Anka Kowalska - Racja stanu
(1985, 26 s., litografie Barbary Zbrożyny)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Litografie Barbary Zbrożyny.

Ewa Lipska - Przechowalnia ciemności
(1985, 32 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Piotr Mitzner - Podróż do ruchomego celu
(1985, 27 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Tadeusz Nyczek - Powiedz tylko słowo
(1985, 233 s.)
Szkice o poezji pokolenia '68.

Kazimierz Orłoś - Przechowalnia
(1985, 77 s.)
Kolejna powieść znanego pisarza, szydząca z absurdów "realnego socjalizmu".

Henryk Skwar (Henryk Skwarczyński) - Męka stawania się Amerykaninem
(1985, 107 s., II wyd. 1989)
Autobiograficzna opowieść emigracyjnego pisarza, podróżnika, współpracownika RWE i Głosu Ameryki.

Leszek Szaruga (Aleksander Wirpsza) - Przez zaciśnięte zęby
(1985, 48 s., rys. Anny Mizerackiej, a także anonimowe)
Wiersze i szkice poetyckie znanego krytyka literackiego, poety i tłumacza.

Teresa Torańska - Oni
(1985, 256 s., słowo wstępne Jan Bujnowski (Krystyna Kersten))
Pierwsze wydanie bestsellerowej książki zawierającej rozmowy autorki z decydentami PRL.

Roman Zimand - Orwell i o nim
(1985, 72 s.)
Rozprawa wybitnego krytyka literackiego na temat znanego pisarza. Zawiera również przekłady z j. ang. 5 szkiców G. Orwella..

Prace zbiorowe i periodyki:

KULTURA NIEZALEŻNA nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/12, 13, 14, 15
(wydawana przez Przedświt w latach 1984-1986, późniejsze numery wydawane przez "Pokolenie", a następnie "Most" i  "PoMost")

WEZWANIE nr 8, nr 9
(1983 - 1985. Numery 4-9 i 13-15 periodyku są zeskanowane i dostępne w czytelni internetowej Encyklopedii Solidarności. Od 10 numeru pismo wydawane przez Pokolenie)
Niezależne pismo literackie.

 

1986

Adam Bień - Bóg jest wyżej, dom jest dalej
(1986, 200 s.)
Wspomnienia działacza ruchu ludowego, pierwszego zastępcy delegata rządu londyńskiego na kraj, jednego z oskarżonych w "procesie szesnastu". Kontynuacja książki "Bóg wysoko, dom daleko", wydanej w obiegu oficjalnym.

Józef Garliński - Politycy i żołnierze
(1986, 311 s.)
Meandry polityki polskiej z okresu II Wojny Światowej w opisie znanego historyka. Przedruk z londyńskiej "Odnowy".

Józef Kuśmierek - Consensus tak, ale...
(1986, 46 s.)
Granice dozwolonego kompromisu i co z niego wynika...
Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański) - Wojna w eterze
(1986, 301 s.)
Wspomnienia autora z okresu pełnienia funkcji dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE.


Stanisław Nowicki (Stanisław Bereś) - Pół wieku czyśćca
(1986, 194 s.)
Rozmowy autora z Tadeuszem Konwickim.

Stanisław Piekut - Pod krwawym niebem. Z Polski do Rosji Stalina
(1986, 119 s.)
Pamiętniki z pobytu autora w sowieckich łagrach.

Grzegorz Przemyk - Syn a może sen
(1986, 55 s.)

Tomik poezji tragicznie zmarłego młodego poety, syna B. Sadowskiej - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Andrzej Szczypiorski - Początek
(1986, 100 s.)
Głośna powieść o wojennych relacjach Polaków, Żydów, Niemców...

Andrzej Tarnawa (Maciej Łopuski) - Proces trwa
(1986, 94 s.)
Opis procesu dowódców polskiej marynarki wojennej.

Henryk Waniek - Dziady Berlińskie
(1986, 105 s.)
Magiczna powieść znanego malarza, pisarza i krytyka sztuki.

Michał Wyszomirski - Wszystko po drodze
(1986, 52 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Tadeusz Żukowski - Epoka lodowcowa
(1986, 38 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Prace zbiorowe i periodyki:

Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego
(1986, 186 s.)
Rzecz o szansach pokojowej koegzystencji dwóch bliskich sobie narodów.

Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej
(1986, 135 s., tłum z j. ros. PAJCAW)
Zbiór tekstów najwybitniejszych filozofów rosyjskich przełomu XIX I XX wieku. Pozycja wydana w serii "Biblioteki Krytycznej" Społecznego Komitetu Nauki.

KONTAKT
(1986, 101 s., red. Bronisław Wildstein)
Wybór z dziesięciu numerów "Kontaktu" styczeń - październik 1985 nr 33-43

KULTURA NIEZALEŻNA nr 16, 17, 18, 19, 20
(wydawana przez Przedświt w latach 1984-1986, późniejsze numery wydawane przez "Pokolenie", a następnie "Most" i  "PoMost")

My i Wy - Mi Es Ti
(1986, 62 s.)
Dwujęzyczne wydanie antologii poezji polskiej i węgierskiej w 300 rocznicę powstania 1956 na Węgrzech. Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Polityczni. Więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986
(1986, 196 s. zespół Karty, red. Andrzej Szański (Zbigniew Gluza))
Zbiór wspomnień więźniów politycznych.

 

1987

Jan Brzoza (Bohdan Skaradziński) - Polski Rok 1919
(1987, 274 s.)
Publicystyczny opis dramatycznego i tak mało znanego okresu historii Polski.

Norman Davies - Boże igrzysko
(1987, 105 s.. tłum Anna Ponarska (Anna-Żukowska-Maziarska) i Józef Piwko (Jacek Maziarski); wstęp do wyd. polskiego: Jerzy Holzer)
Wybór z obszernej pracy dotyczącej historii Polski, obejmujący lata 1918-1980.

Zbigniew Gluza - Epizod
(1987, 155 s.)
Wspomnienia - refleksje z pobytu w areszcie śledczym

Krystyna Jagiełło - Jeszcze jeden mazur dzisiaj
(1987, 113 s.)
Debiut powieściowy dziennikarki tygodnika „Literatura”.

Jerzy Jochimek - Za kręgiem
(1987, 291 s., posłowie Józef Hanryk Wiśniewski)
Cztery pierwsze tomy cyklu powieściowego "Daleko albo jeszcze dalej", pisanego przez autora od 1955 roku i opartego na własnych przeżyciach w łagrach radzieckich.

Jiri Lederer - Czeskie rozmowy
(1987, 180 s., tłum. Adam Rajski (Joanna Goszczyńska) i Halina Kuligowska (Kalina Śniegocka))
Rozmowy autora z wybitnymi pisarzami czeskimi i słowackimi, którzy zamilkli po 1968 roku.

Prace zbiorowe i periodyki:

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniach 22-23 X 1981
(1987, 225 s.)
Archiwum Solidarności. Tom 9.

 

1988

Tadeusz Bór-Komorowski - Armia Podziemna  (t.1, t.2)
(1988, 195 s., 199 s.)
Wspomnienia komendanta AK z okresu Powstania Warszawskiego.

Stanisław Esden-Tempski - Między sierpniem a młotem
(1988, 115 s.)
Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej - dzieje alter ego autora.

Norman Davies - Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919 - 1920 (1988, 213 s., przedmowa A.J.P. Taylor, tłum. Urszula Karpińska)
Rozważania znanego brytyjskiego historyka na temat wojny polsko-bolszewickiej, jej uwarunkowań i skutków.

Pavel Kohout - Degrengolada
(1988, 27 s., tłum Andrzej S. Jagodziński)
Dramat poświęcony Vaclavowi Havlowi, opisujący przesłuchanie najbardziej znanego czeskiego dysydenta w siedzibie służby bezpieczeństwa.

Sandor Kopacsi - W imieniu klasy robotniczej
(1988, 186 s., przekład z francuskiego Waldemar Maj (W.M.))
Relacja komendanta milicji w Budapeszcie, czołowej postaci rewolucji 1956 roku na Węgrzech.

Henryk Siewierski - Spotkanie narodów
(1988, 140 s.)
Z
biór esejów dotyczących dziejów Polaków w ZSRR w latach 1939-1942.

Piotr Skórzyński - Jeśli będziesz ptakiem
(1988, 101 s.)
Powieść, któraj fabuła toczy się w stanie wojennym.  Młody opozycjonista i córka wysokiego funkcjonariusza SB romansują ze sobą. Dobrze oddany rozwichrzony klimat konspiry.

Arnold J. Toynbee - Cywilizacja w czasie próby
(1988, 115 s., tłum. Wojciech Madej, 3 tom Biblioteki Aletheia)
"Istnieje różnica między dwoma obliczami prawdy, których niedoskonały Ludzki Umysł nie potrafi zintegrować. Ludzka Psychika jest wyposażona jakby w dwa organy: w świadomość będącą racjonalną powierzchnią i podświadomość, która jest niewolicjonalną otchłanią. Każdy z tych dwóch organów (...) odrobinę Rzeczywistości odsłania i każdy, mimo niedoskonałości swego poznania, odkrycia swe nazywa Prawdą". W szkicach składających się na książkę Toynbee tropi ową prawdę w 22 cywilizacjach poprzedzających naszą i odnosi to do aktualnych przeświadczeń.

Józef Henryk Wiśniewski - Cząstka
(1988, 51 s.)
Tomik poezji i prozy poetyckiej - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Władimir Wojnowicz - Trybunał
(1988, 59 s., tłum. Marek Lach (Wojciech Widłak))
Dramat w trzech aktach opisujący w satyryczny sposób sowiecką rzeczywistość.

Ryszard Żółtaniecki - Wypędzeni
(1988, 38 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Prace zbiorowe i periodyki:

Sprawa Grzegorza Przemyka
(1988, 48 s. Przedruk z 70. numeru Zeszytów Historycznych, Instytut  Literacki, Paryż 1984.
Na końcu książki 8 fotografii z pogrzebu. Rysunek na okładce - Maciej Cichocki.)
Wiernie odtworzony przebieg zatrzymania, pobicia, śmierci i pogrzebu Grzegorza Przemyka w 1983 roku, a także relacja z I procesu w roku 1984.

1989

Władysław Bartoszewski - Syndykat Zbrodni
(1989, 35 s., przedruk: Spotkania 1986)
Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.

Lidia Czukowska - Zapiski o Annie Achmatowej
(1989, 170 s.)
Odtworzony z pamięci zapis rozmów między autorką, a jedną z najwybitniejszych poetek rosyjskich.

Marek Czuku - W naszym azylu
(1989, 34 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Michał Moszkowicz - Nekrolog
(1989, 70 s.)
Powieść emigracyjnego pisarza.

Adam Rosenbusch - Radio Erywań odpowiada
(1989, 82 s., II wyd. 1989)
Zbiór dowcipów z serii Radio Erewań...


Romuald Szeremietiew - Polityka jest sztuką możliwości (t.1, t.2)

Krajobraz po szoku
(1989, 124 s., red. Ewa Żylińska (Anna Mieszczanek))
Książka z serii "Tematy Karty"

Wacław Zagórski (Lech Grzybowski) - Wicher wolności
(1989, 377 s., oprac. graficzne autora przy współpracy Stanisława Gliwy)
Dziennik z Powstania Warszawskiego. Przedruk z II wydania Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn 1984.

Jerzy Zagórski - Nie mrużmy powiek
(1985, 38 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy
.